Designleder Kristin Welhaven Næss til Vylder

– Jeg gleder meg til å jobbe i Vylder, som man må kunne kalle Norges sterkeste på lean innovasjon og design thinking, sier Kristin Welhaven Næss.

Foto.av.Kristin.jpg

– Vylder har spennende oppdrag i skjæringspunktet mellom innovasjon, teknologi, kreativitet og strategi, noe som passer meg perfekt. De siste årene har jeg jobbet mye med innsikt, brukertesting, prototyping og flyteffektivitet i tre komplekse fysiske byggeprosjekter på ca. 32 500 m². Det blir stas å dykke enda dypere sammen med kundene til Vylder for å finne konsepter og produkter det er behov for og betalingsvilje for.

Forretningskonsepter som kan fly
Hun hentes fra LHL hvor hun har jobbet med planlegging og bygging av sykehus og klinikker siden 2015. På det nyåpnede LHL-sykehuset Gardermoen hadde Kristin Welhaven Næss overordnet ansvar for bl.a. design og arkitektur. Hun var også prosjektleder for en rekke anskaffelser og har nylig skrevet LHLs designhåndbok på ca 100 sider.

I Vylder skal hun hjelpe til med å sette fokus og retning i kundenes reiser for å finne forretningskonsepter som kan fly. Hun tar med seg solid erfaring fra designtenking, kommunikasjon og prosjektledelse inn i en enda mer målbar verden, der fokuset er på å bevege seg fra å tro til å vite gjennom eksperimenter i dagens marked. Med hennes enorme styrker skal vi i Vylder utvikle oss videre og bli enda bedre på jobben vår.

Daglig leder Kjersti Corneliussen sier at Vylder er veldig fornøyd med å få inn en profil som Kristin:

Vi har troen på at dette er helmatch. Kristin har evner, struktur og et fokus som blir veldig viktig for oss fremover i en verden som stadig endrer seg. Vi lærer hver dag, og med Kristin om bord har vi sjansen til å utnytte denne kunnskapen. Vi skal bli enda bedre på å gi kundene tryggheten de trenger for å kjøre på selv, enda bedre til å dele med andre og enda bedre på å vise frem hva vi er gode på. Kristin skal for eksempel holde i siste utviklingen av Vyldre, vårt nye digitale x, noe som er i ferd med å vokse seg veldig spennende.

God innsikt avdekker markedsbehov
– Hjertet mitt banker for brukerne, sier Kristin Welhaven Næss. – Jeg tror kundene til Vylder vil nyte godt av kunnskapen jeg har opparbeidet, både som webredaktør, sjefredaktør og designleder. Jeg er interessert hvordan god innsikt kan lære oss å avdekke markedsbehov og hjelpe oss med å designe en vellykket kunde-, bruker eller pasientreise. Når vi nå også har fokus på å teste det vi tror underveis, reduserer vi risikoen for å lage noen ingen vil ha ytterligere.

– Kristin blir neppe den siste ressursen Vylder knytter til seg i 2019. Vi har stor kundepågang og ser at mange henvender seg for å få ideer til å fly, og for å skape en innovasjonskultur der læring og feiling er helt naturlig. Først når vi tør å lære kan vi virkelig finne gullet blant de andre gode ideene, avslutter Kjersti Corneliussen.

Kristin Welhaven Næss har jobbet 20 år som webredaktør, sjefredaktør, journalist og kommunikasjonsrådgiver. Hun har vært designleder siden 2015.