Kurs: Praktisk innføring i lean innovasjon

Ønsker du å jobbe med treffsikkert med produktutvikling og innovasjon? Vil du lage produkter og tjenester som virkelig treffer behov i markedet? 20. september kjører vi vårt grunnleggende introduksjonskurs i lean innovasjon.

Lean innovasjon handler om å redusere risikoen for at du feiler i markedet, gjennom systematisk testing av sentrale hypoteser. Kurset har en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale prinsippene i Lean innovasjon, og passer for alle som ønsker å jobbe smartere og mer effektivt med produktutvikling og innovasjon.  

IMG_1522.png

Kurset passer for deg som ønsker å systematisk teste om du er på rett vei, enten i en innovasjonsprosess eller i eksisterende arbeidsprosesser. Du har lite kjennskap til metoden i praksis og ønsker å få mer ut av tiden, ressursene og potensialet du har i arbeidet ditt.

Etter en introduksjon til fremvekst, mål og fokus i Lean innovasjon, fokuserer vi på følgende prinsipper:

  • Lean Canvas: Hva er det og hvordan bruker du det?

  • Læringsloopen ”Bygge – måle – lære” og hvordan eksperimenter utvikler seg gjennom en lean innovsjonsprosess

  • Eksperimenter: Hvordan designer og gjennomfører du et eksperiment?

  • MVP: Hva er det, og når lager du det?

  • Problemintervju: Hvordan sikrer du at du løser et reelt bruker/kundebehov og hvordan innhenter du innsikt om kunder og brukere?

  • Målinger: Hvordan måler du for å sikre at du er på rett vei? Vi bruker Kundefabrikken (Customer Factory) og Pirate metrics.

  • Forankring: Hvordan sikrer du at det du gjør er i tråd med strategien til bedriften, og at du har de nødvendige personene med på laget?

De ulike prinsippene vil bli eksemplifisert fra våre egne erfaringer og læring fra kunder og prosjekter, eksempelvis fra DNB, VG, SOS Barnebyer og Hafslund. Vi bruker tusj og flipper for å illustrere i stedet for Powerpoint. Da vet vi at du husker stoffet bedre, og lettere kobler det til egne erfaringer.

Kurset inneholder mye samtale og refleksjon rundt egne prosjekter, og vi bruker tid på praktiske oppgaver. Etter kurset vil du være i stand til selv å ta i bruk verktøyene og prinsippene og finne din egen måte å jobbe mer treffsikkert med produktutvikling og innovasjon.

FAKTABOKS2.png
Maiken_portrett_mindre.jpg

Om Maiken H. Braarud

Maiken har jobbet som interaksjonsdesigner, produktsjef og innovasjonssjef, og har bred kunnskap om hvordan man finner de gode problemene å løse, produktstrategi og forbedring av eksisterende produkter, samt lean i utviklingsprosesser. Hun elsker å skape struktur og retning i kaos, og skape smarte løsninger som treffer i markedet. Ta kontakt på maiken@vylder.no