Vylder = vy + mylder

Vy

(bilde av) utsikt, utsyn; i plur. (store) vyer, drømmesyner, (store) planer.

Mylder

n. (av myldre) (folke)mengde i bevegelse hit og dit, vrimmel.

 

Vylder skaper vyer i mylderet.