Vi har masse bra verktøy

Vi har lean canvas på norsk, eksperimentrapport, intervjuguider og annet nyttetøy.

Send en mail til hei@vylder.no så sender vi deg login.