Her får du vite mer

Vi tror på kontinuerlig læring, i organisasjoner og som menneske. Samspillet mellom lean innovasjon og designtenking er ypperlig for å vri fokus om på læring, og dermed øke evnen til innovasjon. For sjanser, feiling, læring og innovasjon går hånd i hånd. I dette online kurset lærer du hvordan du tar i bruk metodene for å utnytte innovasjonskraften i deg selv, i teamet og i organisasjonen. Bli med på vårt online kurs i 8 moduler, der du tilgang på de viktigste læringene våre. Du kan starte når du vil. 

719135-200.png

En ekte prosess

Våre åtte moduler gir deg rammene for å utforske metoden og prosjektet ditt parallelt. Du velger et prosjekt du jobber med, som du kan lære gjennom. Hver modul bygger på de foregående, men du må gjerne starte der du lurer mest. 

1057868-200.png

Praksis er viktigst

Vi gir deg oppgaver så du enkelt kommer i gang med øving. Det er også lagt opp til samtaler med andre underveis, for læringen din øker når du deler. 

713993-200.png

Få det du trenger

For å få dreis på dette anbefaler vi at du først hører på podkasten, som er illustrert, for så å benytte deg av malene i ditt eget prosjekt. Læringsloopen består av: lytte, bruke, diskutere og reflektere. Igjen og igjen. 

 
Kurset lærer deg prinsippene, så må du finne din egen form. Dette er bare starten. Jo mer øving, jo bedre læring og jo større effekt individuelt, i teamet og i organisasjonen. Innovasjon krever en eksplisitt læringskultur, der feiling oversettes til læring.
— Kjersti Corneliussen, Vylder
 

Litt mer om alle modulene

Modul 1: å forstå hva og hvorfor; teori

Hensikten med denne modulen er at du vet noe om hva som er bakgrunnen for der vi er nå og de viktigste prinsippene vi forholder oss til. Målet er at du kan bruke illustrasjonene og forklaringene som argumenter i din egen prosess.
Modulen består av tre oppgaver og en podkast med illustrasjoner. God læring! 

 

Modul 2: hvordan komme i gang, med hva og med hvem

Hensikten med denne modulen er at du skal komme godt ut av startblokka. Vi bruker lean canvas som sentralt verktøy, og legger tilrette for godt samarbeid og god forankring videre i prosessen. Målet er at du og teamet kommer opp i fart og setter fokus på det som er viktigst å skjønne først, at dere er samlet om oppgaven og ens om veien videre for å tette hullene i kunnskapen. 
Modulen er bygget opp av en podkast, oppgaver og malene du trenger. 

 

Modul 3: å bekrefte et problem verdt å løse

Hensikten med denne modulen er å vinkle diskusjonen inn mot kundens problem for så å innhente kvalitativ detaljkunnskap om deres verdensbilde. I detaljene finnes gullet og potensialet for en løsning som kunden bare må ha. Målet med modulen er å gi deg trygghet i å grave uten å lede, evne til å se de røde trådene og å prioritere frem de sterkeste hypotesene som gir grunnlaget for løsningrommet. Modulen består av en podkast, oppgaver, eksempler på intervjuguider og malene som skal til. God læring!


Modul 4: å få bevis for betalingsvilje

Hensikten med denne modulen er å teste om det er mulig å få betalt fra kunden før vi utvikler en løsning. Vi gjennomfører løsningsintervjuer, publiserer interessetester og gjør andre tiltak som gir oss mest mulig innsikt i hva som skal til for å faktisk selge produktet/tjenesten. Målet med modulen er å gi deg en forståelse av hva som skal til for at løsningen er salgbar, samt gi de første salgene. En fugl i hånden osv. Har vi gode, kvantitative tilbakemeldinger vi tror på skal vi videre. 
Denne modulen består av en podkast, oppgaver, eksempler på intervjuguider og malene som skal til. 


Modul 5: å levere faktisk verdi til kunden

Hensikten med denne modulen er å teste om løsningen vår fungerer for kunden, til den reelle prisen de betaler. Vi leter etter tilbakemeldinger som kan hjelpe oss å forbedre, slik at vi hverken lager for lite eller for mye funksjonalitet. Vi jobber med å beholde dem som er positive til vårt felles mål, de er de beste fanebærerne vi kan ha. Målet med modulen er å gi deg mulighet til å igangsette en første test av produktet (Minimum Viable Product) for å forstå hva som skal til for kundens high five. 
Modulen består av en podkast, oppgaver og malene som skal til. God læring!


Nå har du lest det som er å lese, og vi håper at du er klar for å bli med på vårt online Vyldringskurs i lean innovasjon (og litt designtenking). Det er spennende tider, gøy at du også har mot til å lære :)